Rozwiązania dla Twoich skomplikowanych problemów ubezpieczeniowych

Procedura zlecenia

Ogólny opis sposobu realizacji zlecenia brokerskiego:

Zlecenie/umowa brokerska - Niezbędnym elementem rozpoczynającym formalną naszą współpracę jest zlecenie i/lub uzgodnione pełnomocnictwo, jako umocowanie prawne, które upoważnia Nas do reprezentowania interesów Państwa w zakresie ubezpieczeń. Podpisanie umowy brokerskiej o współpracy jest rozwinięciem, umowy zlecenia i pełnomocnictwa. Umowa służy formalno-prawnemu porządkowi pomiędzy stronami.

Dane do ubezpieczenia - Następnym koniecznym krokiem jest podanie przez Państwa wyczerpujących danych i informacji związanych z opisywanym przedmiotem ubezpieczenia. Konstrukcja zapytania ofertowego opierać się będzie na danych dostarczonych i opisanych przez Państwa. Przygotowanie właściwego programu ubezpieczeniowego nie będzie możliwe bez rzetelnych i dokładnych danych dostarczonych przez Państwa Organizację. W zapytaniu ofertowym kierowanym do Zakładów Ubezpieczeń, zobowiązani jesteśmy podawać rzetelne i pełne informacje o Kliencie i ryzyku ubezpieczeniowym. Od daty uzyskania wszystkich niezbędnych danych do przygotowania zapytania ofertowego Broker powinien mieć czas 7 dni.

Zapytanie ofertowe - Zapytanie o ofertę wystosowanie do poszczególnych Zakładów Ubezpieczeń w zakresie oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej jest kolejnym krokiem w procedurze. W tym celu w imieniu Państwa przystępujemy do negocjacji warunków umowy, dodatkowych klauzul, rozszerzających zakres ochrony oraz poziomu składki. W celu dokonania obiektywnego wyboru zapytanie kierujemy do Towarzystw Ubezpieczeniowych zgodnie z naszą znajomością rynku ubezpieczeniowego i Państwa zleceniem. Ubezpieczyciel powinien mieć przynajmniej 7 dni na przygotowanie odpowiedzi na nasze zapytanie.

Raport - Dalszym krokiem, jest raport obejmujący analizę porównawczą przedstawionych ofert w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i wysokości składek oraz sugestie dotyczące poszczególnych rozwiązań wraz z propozycją wybrania optymalnego wariantu. W szczegółowej analizie porównawczej sporządzonych ofert ubezpieczeniowych przedstawiamy rekomendowane przez Nas rozwiązania lub Towarzystwa, przy czym ostateczny wybór należy do Państwa. Na przygotowanie takiego końcowego raportu zastrzegamy sobie 7 dni po otrzymaniu wszystkich ofert Zakładów Ubezpieczeń.

Koszty – Ponieważ usługi nasze w zakresie ustawowym są świadczone na Państwa rzecz nieodpłatnie, licząc na wynagrodzenie prowizyjne od ubezpieczyciela zależne od dojścia do skutku i zawarcia umowy ubezpieczenia, oczekujemy zachowania lojalności biznesowej, polegającej na zleceniu obsługi wybranych ubezpieczeń jednemu tylko brokerowi. Ze względu na czasochłonność wykonywania często niestandardowych analiz, możemy pobierać ustaloną umownie opłatę od Państwa, którą zwrócimy przy finalizacji zakupu ubezpieczenia. Zapłacicie Państwo za wykonanie konkretnej analizy i fachowo przygotowanej rekomendacji ubezpieczenia, na podstawie, której sami zdecydujecie czy, kiedy i jak zechcecie się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie – Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą ubezpieczeniową po dokonaniu wyboru i akceptacji jednej z ofert jest kolejnym etapem naszej współpracy.

Obsługa polis - Zawarcie polis nie kończy rozpoczętej współpracy, wręcz przeciwnie - przez cały czas zapewniamy obsługę zgodnie z podpisanym umową/zleceniem dotyczącą zarówno w przypadku wszelkich zmian w przedmiocie ubezpieczenia, o których musicie Państwo informować Ubezpieczyciela, jak również asystujemy zgodnie z umową w przypadku konieczności likwidacji szkód związanych z przedmiotem ubezpieczenia.

 

Zadzwoń. Odpowiem na wszystkie pytania
Lub skontaktuj się drogą mailową
 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej wilczynski.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.