Rozwiązania dla Twoich skomplikowanych problemów ubezpieczeniowych

Przypadki

1. Przykład szkody z ubezpieczenia OC pracodawcy.

Ubezpieczony: firma zajmująca się składem części zamiennych do samochodów.

Poszkodowany: pracownik

Stan faktyczny: podczas przemieszczania towaru pracownik dostał się pomiędzy rampę a wózek widłowy. Operator wózka nie zauważył pracownika, któremu zmiażdżył nogi. Roszczenia 200.000,00 zł zadośćuczynienia plus 5.000,00 zł koszty leczenia, renta 1000 złotych, renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone jednemu pracownikowi przez drugiego, jeśli istnieje związek z ruchem tego przedsiębiorstwa.

Ubezpieczyciel wypłacił kwotę 50 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia, rentę w wysokości 200 złotych miesięcznie podnosząc argument przyczynienia się poszkodowanego w 50% do powstałej szkody. Z protokołu powypadkowego wynikało, że pracownik nieprawidłowo ustawił się w czasie pracy wózka pod rampą naruszając zasady bezpieczeństwa bhp. Jednak kierujący wózkiem nie zachował maksymalnej ostrożności w czasie wykonywanych manewrów. Sprawa trafiła na wokandę sądową i Sąd uznał, że poszkodowany wprawdzie przyczynił się do powstania szkody, ale jedynie nieznacznie tj. w 10%, gdyż jak stwierdził biegły sądowy wpływ jego zachowania na powstanie wypadku w stosunku do daleko idącej nieostrożności operatora wózka był niewielki. Ostatecznie orzekł zadośćuczynienie w wysokości dodatkowych 85 tys. złotych zadośćuczynienia, a roszczenia w zakresie renty oddalił, jako nieuzasadnione, co do żądanej wysokości

Odpowiedzialność oparta o zasadę ryzyka – art. 436 k.c. – kierujący pojazdem mechanicznym, jeśli nie jest to zderzenie, odpowiada na zasadzie ryzyka.

2. Przykład szkody z ubezpieczenia OC wykonawcy obiektu budowlanego

Ubezpieczony: firma budowlana specjalizująca się w restytucji pokryć dachowych.

Poszkodowany: inwestor, właściciel hali produkcyjnej (produkcja odlewów żeliwnych).

Stan faktyczny: firma budowlana na podstawie kontraktu o prowadzenie prac remontowo-budowlanych wykonywała remont poszycia dachowego w hali produkcyjnej. Wykonane prace okazały się wadliwe z powodu złego połączenia blachy, wskutek czego podczas ulewy doszło do zalania hali wewnątrz i uszkodzenia maszyn oraz uszkodzenia części remontowanego poszycia dachowego. Inwestor wystąpił z roszczeniem o pokrycie szkód spowodowanych wadliwie wykonaną pracą.

Roszczenia na 300 tys. złotych dotyczyły kosztów naprawy uszkodzonych maszyn 250 tys., uszkodzonego dachu 20 tys. złotych oraz zalanej posadzki i ścian 30 tys. złotych.

Odpowiedzialność w oparciu o art. 443 k.c. wynikła zarówno z ustawy (zawinione wyrządzenie szkody – art. 415 k.c.) jak też z nienależytego wykonania umowy; jednak poszkodowany wskazał art. 471 k.c. jako podstawę prawną roszczenia dotyczącego wadliwie wykonanej umowy w odniesieniu do szkody w naprawianym pokryciu dachowym, a art. 415 lub 435 k.c. w odniesieniu do roszczenia za uszkodzone maszyny i halę (orzecznictwo jest niejednolite w zakresie traktowania firm budowlanych odpowiadających na zasadzie ryzyka lub winy)

Ubezpieczyciel pokrył szkodę w wysokości 200 tys. złotych za naprawę maszyn i 20 tys. za restytucję ścian, opierając się na weryfikacji kosztorysu i faktur poszkodowanego, czego poszkodowany nie kwestionował. Odmówił natomiast pokrycia szkody w zakresie kosztów ponownego remontu dachu argumentując swoje stanowisko brakiem pokrycia szkód dotyczących, jakości pracy i szkody, która dotyczyła prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy – dachu. Poszkodowany zaakceptował stanowisko ubezpieczyciela.

3. Inne przykłady szkód z OC za produkt

* Szkoda producenta lnu

Nadmierne zawilgocenie glikolem nitki lnianej wykorzystywanej do produkcji materiałów spowodowało brak pełnego wybarwienia na materiale. Producent materiału wystąpił z roszczeniem do producenta nitki o pokrycie kosztów produkcji wadliwego materiału i jego utylizacji.

* Szkoda wykonawcy klimatyzacji

Ubezpieczony, jako podwykonawca wykonujący i instalujący urządzenia klimatyzacyjne użył wadliwej (nieodpowiedniej) części, która stała się przyczyną pożaru lakierni. Roszczenia generalnego wykonawcy i inwestora o pokrycie szkód w budynku i straty finansowe związane z inwestycją.

* Szkoda producenta mrożonek

Ubezpieczony sprzedał mrożonki – pierogi z wiśniami, w których znalazły się zmielone pestki i kawałki pestek. 2 letnie dziecko doznało problemów trawiennych – niestrawności i jedna kobieta ułamała ząb – roszczenia o zadośćuczynienie i koszty leczenia.

Zadzwoń. Odpowiem na wszystkie pytania
Lub skontaktuj się drogą mailową
 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej wilczynski.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.