Rozwiązania dla Twoich skomplikowanych problemów ubezpieczeniowych

Program ubezpieczeń

Moja definicja programu ubezpieczeń (nie istnieje encyklopedyczna definicja) -opracowanie i nadzorowanie programu ubezpieczeń opiera się na następujących etapach realizacji usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego realizowanego przez brokera ubezpieczeniowego:

1. Uwzględniając zgłaszane potrzeby, na podstawie przekazanej przez Ubezpieczającego informacji o przedmiocie ryzyka zgłaszanego do ubezpieczenia oraz w oparciu o sugestie Ubezpieczającego, broker na podstawie całokształtu posiadanej wiedzy i doświadczenia dokonuje opracowania spójnego programu ubezpieczeniowego obejmującego swym zakresem wskazane kategorie ryzyk wraz z propozycjami rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i zakres funkcjonującej ochrony ubezpieczeniowej. Broker ubezpieczeniowy nie zarządza ryzykiem działalności przedsiębiorstwa Ubezpieczającego.

2. W ramach podpisanej umowy brokerskiej i udzielonego pełnomocnictwa pośredniczenie w negocjowaniu i zawieraniu umów ubezpieczenia polegające na wykonaniu zadania zmierzającego do wyłonienia ubezpieczyciela w sposób zapewniający najwłaściwszą ochronę ubezpieczeniową uwzględniającą poprawność merytoryczną proponowanych zapisów i ich zgodność ze złożonymi ofertami. Przedstawianie ubezpieczającemu rekomendacji wraz z sugerowanymi rozwiązaniami w formie analizy tak by wspomóc klienta w ostatecznej decyzji o wyborze warunków ubezpieczenia.

3. Realizacja umowy ubezpieczenia polegająca na pozostawaniu w dyspozycji ubezpieczonego w przypadku konieczności dokonania zmian lub korekt w czasie trwania umowy oraz w przypadku powstania szkód lub roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia asystowanie i doradztwo w prawidłowej realizacji umowy ubezpieczenia.

4. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego polegające w szczególności na informowaniu ubezpieczonego o rynku ubezpieczeniowym, oferowanie przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń i spotkań edukacyjnych dla ubezpieczonego i jego personelu, w szczególności w zakresie prawidłowej realizacji umów ubezpieczenia.

 

Zgłoś nam potrzebę ubezpieczenia przez > FORMULARZ

Termin i miejsce naszego spotkania dostosujemy do Twoich potrzeb.

Zadzwoń. Odpowiem na wszystkie pytania
Lub skontaktuj się drogą mailową
 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej wilczynski.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.